*

Türkiye Turizm Stratejisi

Türkiye Turizm Stratejisi TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) VE TURİZM STRATEJİSİ EYLEM PLANI’NIN (2007-2013) MAĞARALARIN KORUNMASI, MAĞARA TURİZMİ, MAĞARACILIK ve MAĞARACILAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emre Baturay ALTINOK
MAĞARA ARAŞTIRMA DERNEĞİ

IV. ULUSAL SPELEOLOJİ SEMPOZYUMU
ŞUBAT 2008

ANKARA
Önceki 1 2 Sonraki


MAD