Ulusal Magaracılık Organizasyonları

Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu (AKÜMAK)
http://www.akumak.com/duyurular.html

Ankara Üniversitesi Mağara Araştırma Birimi  (ANÜMAB)
http://anumab.ankara.edu.tr/anasayfa.html

Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (ANADOSK)
http://www.anadosk.anadolu.edu.tr/?page_id=12

Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (BÜMAK)
http://www.bumak.boun.edu.tr/?q=node/6

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Karst Araştırma Gurubu (DAUM-KAG)

Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kolu (DEUMAK)
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=16562

Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (EMAK)
http://emak.ege.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (HÜMAK)
http://www.humak.hacettepe.edu.tr/

İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (İTÜMAK)
http://www.magara.itu.edu.tr/

Mersin Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu (MUMAT)
http://mumat.mersin.edu.tr/

Zonguldak Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (ZÜMAK)
http://magara.karaelmas.edu.tr/turkce.html

 Kurulus ve Dernekler

Türkiye Mağaracılık Federasyonu (TMF)
http://tumafed.org/

Anadolu Mağaracılık Topluluğu
http://www.anadolumagaraciliktoplulugu.com/

Anadolu Speleoloji Grubu (ASPEG) 
http://www.aspeg-tr.org/

Ankara Mağara Araştırma ve Koruma Derneği (ANMAK)

http://www.ae.metu.edu.tr/~yiscen/

Boğaziçi Uluslararası Mağara Araştırma Derneği (BUMAD)
http://www.bumad.org/site/index.php

Ege Mağara Araştırma ve Koruma Derneği (EGEMAK)
www.egemak.org.tr

Eskişehir Mağara Araştırma Derneği (ESMAD)
http://www.esmad.org.tr/

İzmir Mağara Araştırma Derneği (İZMAD)

Kuzgun Mağara Keşif Grubu
http://kuzgunmg.blogspot.com/

Mağara Araştırma Derneği Bursa Şubesi (MAD-Bursa)
http://www.madbursa.org/

Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu (MADAG)
http://www.sad.org.tr/arastirma-gruplari/madag

MTA Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi (MTA)

Toros Antalya Mağara Araştırma ve Koruma Derneği (TAMAK)
http://www.facebook.com/group.php?gid=6908143097

UKAM uluslararası kars araştırma merkezi
http://www.ukam.hacettepe.edu.tr/

Milli parklar idaresi mağara araştırma birimi (MPmab)

Obruk Mağara Araştırma Grubu
http://www.obruk.org/
MAD